A

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

gul a 'make of' but also 'make from':

 • Scon a onan ath asow | my a wra thyso parow | pup vr ol rag the weres
  Skon a onan a'th asow | my a wra dhiso parow | pub eur oll rag dha weres
  Forthwith from one of thy ribs | I make for thee an equal | Every hour to help thee (OM99-101)


lenwel a 'to fill with':

 • lemmen pan yv nef thyn gwrys | ha lenwys a eleth splan | ny a vyn formye an bys
  Lemmyn pan yw nev dhyn gwrys | ha lenwys a eledh splann | ni a vynn formya an bys.
  Now that heaven is made to us | and filled with bright angels, | We shall create the earth. (OM10-12)

gwertha a 'to sell for':

 • ef a galse bos guyrthys | a try cans dyner ha moy
  Ev a allsa bos gwerthys | a dri hans diner ha moy
  It might have been sold | For three hundred pence and more (PC535-6)

Attestations

ahanas

 • a hanas y thew scrifys / bos eleth worth ȝe wyȝe (PA14)

anodho

 • Gans ioul kyn fy temptijs / anoȝo na ro dymme (PA22)

anedhi

 • En gusyl o may fe dris / ȝe rag crist pehadur(es) / ol ȝy voth may rollo bres / a neȝy del ve ȝe gres (PA32)

anedha

 • ow care eȝomogyon / hag a neȝe na wre vry / rag henna an vuscogyon / orto a borȝas avy (PA26)
 • y wreg ȝe re a neȝe / mos ȝen dre ha degylmy / an asen ha dry ganse (PA27)

a

 • an barȝ ma ȝe pons tamar (CF20)
 • wy abys a levn golon (PA1)
 • a ihesu del ve helheys / war an bys avel carow (PA2)
 • En mab dre y skyans bras / pan gemert kyg a werhas (PA3)
 • han sperys sans leun a ras / dre y ȝadder may fe guris (PA3)
 • an vghelder may ȝese / ȝen bys pan deyskynnas (PA5)
 • mab marea leun a ras (PA9)
 • Mars sos mab du leun a ras / an veyn ma gura bara ȝis (PA11)
 • ȝe ihesu may fons parys / ȝy gomfortye yredy / an neff y fe danvenys / ȝe worth an tas eleth dy (PA18)
 • han virtu an pregoth o / mab den ȝe ase peghe (PA23) (a'n)
 • mar pesy a leun golon / whare sawijs y feȝe / del vynna crist y honon (PA25)
 • Mur a dus ha benenas / a ierusalem yn dre / erbyn crist rag y welas / y eth ha rag y worȝye (PA29)
 • I helwys a leun golon / gans mur ioy ha lowene (PA30)
 • Benyn dyr vur cheryte / y box ryche leun a yly / a vgh crist rag y vntye / hy a vynnas y derry (PA35)
 • corf ihesus rag comfortye / gures pur sur o yredy / Iudas scharyoth ascable / ha gans mur a falsury (PA35)
 • Iudas fals a leuerys / trehans dynar a vone / en box oll beȝens gwerthys (PA36)
 • Wh(are) y s(or)ras Iudas / ny gewsy dre geryte / (lemen) rag cafos ran vras / an pencon mar a calle (PA38)
 • yfons vnver yn treȝe / kepar ha del wovyny / xxx (leg. dek warn ugens) a vone / yn vn payment y wrens ry (PA39)
 • ha ihesus a worȝebys / am scudel dybbry a wra / gwef vyth pan veva genys / a dor y vam ȝen bysma (PA43)
 • Ihesus crist leun a bete / a leueris ȝen dowȝek / wy yv glan a bup fylte / mas nyn iough ol da na whek (PA47)