Adj before

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • en tebell el a vynnas / yn ken maner y demptye (PA13)
  • besy yw ȝyȝ bos vuell / ha seruabyll yth seruys / manno allo an tebell / ogas ȝys bonas trylys (PA19)
  • eff (o) harlot tebel was / woteweth lader vye / ȝen eȝewon y ponyas / crist y arluth rag gwerȝe (PA38)
  • Arte Iudas ow tryle / gwan wecor nyn geve par / ny yl den vyth amontye / myns a gollas yn chyffar (PA40)