Arlodh

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • arluth du gwyn agan bys (PA4)
  • ha me ad wra arluth bras / ow honore mar mynnyth (PA16)
  • crist mab an arluth vghell / y demptye pan prederis (PA19)
  • eff (o) harlot tebel was / woteweth lader vye / ȝen eȝewon y ponyas / crist y arluth rag gwerȝe (PA38)
  • crist worth an goyn a warnyas / dre onan bos treson guris / arluth du y a armas / pv a yl henna bonas (PA42)
  • Ihesus crist a worthebys / ow tybbry genen yma / pub onan ol a ylwys / arluth du yv me hena (PA43)
  • yn meth crist yn nos haneth / kyns ys boys colyek clewys / pedyr te am nagh tergweth / bythqueth arluth na vef ȝys (PA49)
  • betegyns wy ny woȝough / pan dra eȝom agan be / arluth guyr aleuersough / y a gowsys yn treȝe (PA50)