Bodh

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • ag ol ȝe voȝ hy a wra (CF22)
  • ha gassy ȝe gafus hy boȝ (CF24)
  • oll y voth a ve clewys / ha kemmys a theseryas / ȝoȝo eff a ve grontis (PA9)
  • Del yrghys ihesus ȝeȝe / y a rug a ȝesympys / ol y voth ef del vynne (PA28)
  • En gusyl o may fe dris / ȝe rag crist pehadur(es) / ol ȝy voth may rollo bres / a neȝy del ve ȝe gres (PA32)
  • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)