Bos

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

Preterite

 • Adam ty a ve gothys | pan eses yn paradys | avel harlot ov lordye
  Adam, ty a veu goethus | pan eses yn paradhis | avel harlot ow lordya
  Adam, thou wast proud | When thou wast in Paradise | Like a rogue, my lord (OM899-901)

I wasn't careful = I didn't be(come) careful, I didn't get careful:

 • govy na vuma war kyns | hager dyweth yv helma
  Go-vy na veuma war kyns! | Hager diwedh yw hemma
  Woe 's me, I was not wary before ! | An ugly end is this (BM4099-4100)

Pres-fut subjunctive

 • sav a vo in bevnans da | grays du purguir the henna | in dyweth certen ny fyl
  Saw a vo yn bywnans da | gras Dyw pur wir dhe henna | y'n diwedh sertan ny fyll
  But he who shall be in the good life | God's grace right truly to that (man) | At the end certainly shall not fail (BM3662-4)

Attestaions

 • hy a vyȝ gwreg ty da (CF13)
 • nag usy far (CF19)
 • my ad pes worty byȝ da (CF21)
 • rag flog yw ha gensy soȝ (CF23)
 • in vrna yȝ sens ȝe ves meystres (CF35)
 • cas o ganso re nofferen (CF37)
 • curtes yw ha deboner (CF38)
 • may fo ȝe thu ȝe worthyans / ha sylwans ȝen enevow (PA1)
 • a ihesu del ve helheys / war an bys avel carow (PA2)
 • yn growys gans kentrow fastis / peynys bys pan ve marow (PA2)
 • han sperys sans leun a ras / dre y ȝadder may fe guris (PA3)
 • An dus vas a ȝeserya / ȝeȝe gulas nef o kyllys (PA4)
 • gans aga garm hag olua / ihesus crist a ve mevijs (PA4)
 • an vghelder may ȝese / ȝen bys pan deyskynnas (PA5)
 • A(n) peynys a wotheuys / ny ve ragtho y honan (PA6)
 • lemmyn rag pobyll an bys / pan vons y kefis mar wan (PA6)
 • an ioull ȝe adam kewsys / an aval te kemer tam / a vell du y fethyth gurys (PA6)
 • pan yn provas nyn io mam (PA6)
 • reson prag y fe prynnys / yw ihesus crist ȝe ord(na) / yn neff y vonas tregys (PA7)
 • y doull ganso o tewlys (PA7)
 • Kyn na goff den skentyll pur / par del won lauaraff ȝys (PA8)
 • rag bonas gonn pegh mar vur / mayn yn treȝe a ve gurys (PA8)
 • eff o crist a theth dhen leur / mab du ha den yw kyffris (PA8)
 • Ragon y pesys y das / oll y sorr may fe gevys (PA9)
 • gans y gorff dre beynys bras / agan pegh may fo prennys (PA9)
 • oll y voth a ve clewys / ha kemmys a theseryas / ȝoȝo eff a ve grontis (PA9)
 • gull penans ef a pesys / henna ganso nyn io poys (PA10)
 • Mars sos mab du leun a ras / an veyn ma gura bara ȝis (PA11)
 • a vgh eglos tek yn wlas / an yset(h)va y ȝesa (PA13)
 • a hanas y thew scrifys / bos eleth worth ȝe wyȝe (PA14)
 • mar sos mab du a vur brys / dijskyn ha ȝen dor ke (PA14)
 • ha kymmys yn bys vs vas / yn meth an ioul te a feth (PA16)
 • the vestry a vyth leȝys / neffre war an enevow (PA17)
 • tergweyth y fe convyctijs / evn yw ȝyn y voleythy (PA18)
 • ȝe ihesu may fons parys / ȝy gomfortye yredy / an neff y fe danvenys / ȝe worth an tas eleth dy (PA18)
 • besy yw ȝyȝ bos vuell / ha seruabyll yth seruys / manno allo an tebell / ogas ȝys bonas trylys (PA19)
 • Del yw scrifys prest yma / adro ȝynny ganso try / mara kyll ȝe worth an da / ȝe weȝyll drok agan dry (PA21)
 • Gans ioul kyn fy temptijs / anoȝo na ro dymme (PA22)
 • rag comfort yw henna ȝys (PA22)
 • scrifys yw yn leas le / yt allos y vos gorrys / kyffris seuell ha cothe (PA22)
 • ha ganso kynfes tewlys / te a yll seuell arte (PA22)
 • han virtu an pregoth o / mab den ȝe ase peghe (PA23)
 • ha gevys may fe ȝoȝo / kyffrys y begh hay fyltye (PA23)
 • degis na ve ȝe worto / gulas nef (h)a roys ȝe gen re (PA23)
 • Benegas yw neb a gar / du dris pub tra vs yn bys (PA24)
 • hag a woȝaffo yn whar / ȝoȝo kymmys vs ordnys / bo clevas bo peth kescar / po dre breson presonys (PA24)
 • ol en da han drok kepar / ȝe ihesu beȝens grassys (PA24)
 • mar pesy a leun golon / whare sawijs y feȝe / del vynna crist y honon (PA25)
 • Dewsull blegyow pan ese / yn mysc y abestely (PA27)
 • an asen a ve kerghys / war neȝy rag eseȝe / dyllas pan a ve gorrys (PA28)
 • war an fordh dyllas a les / a ve gurris ȝe ragthe (PA29)
 • palm ha floris kekyffris / er y byn degis a ve (PA29)
 • yn hanow du yn treȝon / benegas yw neb a the (PA30)
 • grussons cusyll na go vas / rag may fo ihesus dyswris / ha kymmys y an cablas / may fe an dre (crehe)lys (PA31)
 • En gusyl o may fe dris / ȝe rag crist pehadur(es) / ol ȝy voth may rollo bres / a neȝy del ve ȝe gres (PA32)
 • rag an lahys ȝynny es / a vyn y dampnye porres / ym meȝens y forth nyn ges / may hallo bos deflam guris (PA32)
 • Then tyller crist re dethye / han eȝewon o dygnas / I ȝesa an venyn ganse / paris ens ȝy huhuȝas (PA33)
 • hedre vons y ov plentye / ihesus yn dour a scryfas / ha dre virtu an scrife / peb ȝe ves a omdennas (PA33)
 • Pan eȝons oll ȝe wary / ancombrys y rebea / pema yn meth crist ȝyȝy / neb a vyn ȝe guhuȝa (PA34)
 • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)
 • corf ihesus rag comfortye / gures pur sur o yredy / Iudas scharyoth ascable / ha gans mur a falsury (PA35)
 • trehans dynar a vone / en box oll beȝens gwerthys / a vos den rag y ranne / the vohosogyon yn bys / gwel vya ys y scolye (PA36)
 • eff (o) harlot tebel was / woteweth lader vye / ȝen eȝewon y ponyas / crist y arluth rag gwerȝe (PA38)
 • yfons vnver yn treȝe / kepar ha del wovyny / xxx (leg. dek warn ugens) a vone / yn vn payment y wrens ry (PA39)
 • worth ihesus ef a fecle / kepar ha pan ve hegar / yn deweth ny acordye / y golon gans y lauar (PA40)
 • Gans iudas del o tewlys / drey ihesus sur del vynne / gans crist y tho cowethys / byth nyn gens y coweȝe (PA41)
 • en gyth o deyow hablys / may fenne ihesus sopye / gans an re yn y seruys / war an bys reȝewesse (PA41)

Present short

 • Ihesus crist a worthebys / ow tybbry genen yma / pub onan ol a ylwys / arluth du yv me hena (PA43)
 • Du a sonas an bara / ȝe rag y abestely / ow horf a ve yw henma / yn meth crist sur ragough wy (PA44)
 • Han gwyn esa war en foys / ef a rannas yn treȝa / yn meth crist hema yw goys / evough why par cheryta (PA45)
 • Ihesus crist leun a bete / a leueris ȝen dowȝek / wy yv glan a bup fylte / mas nyn iough ol da na whek (PA47)
 • Mas lemmyn rys yv porris / batayles kyns ys coske / an geffo pows as gwyrȝyns / ha ȝoȝo pernas cleȝe (PA51)
 • sur yma dew ȝyn parys / y a leueris whare / hen yw lour na moy ny rys / du a leueris arte (PA51)
 • ȝe worte vn lam beghan / y ȝeth pesy may halle / ȝy ȝas yn weth vgy a van / hag ef rag own ow crenne (PA53)

Present long

 • Ihesus crist a worthebys / ow tybbry genen yma / pub onan ol a ylwys / arluth du yv me hena (PA43)
 • sur yma dew ȝyn parys / y a leueris whare / hen yw lour na moy ny rys / du a leueris arte (PA51)
 • Pedyr androw ha Iowan / yn meth crist deugh holyough ve / bys yn meneth ha me gwan / trystyns vs worth ow bluȝye (PA53)

Imperfect short

 • bos Iudas ef a woȝye / pur hager ha moloȝek / an ioul ynno re drecse / may ȝo gweth agis cronek (PA47)

Imperfect long

 • Han gwyn esa war en foys / ef a rannas yn treȝa / yn meth crist hema yw goys / evough why par cheryta (PA45)

Future

 • pernys a berth yn bysma / dyspresys haneth a vyth / an deppro gans cregyans da / gober tek eff an geuyth (PA44)
 • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)
 • rag an termyn re deve / may fyth an begel kyllys / ha chechys yn tre dewle / han deves ȝe ves fijs (PA48)
 • Kyn fallens ol me a veth / yn meth pedyr yth seruys (PA49)
 • yn meth crist yn nos haneth / golyough ha pesough ow ȝas / may hallough mos ȝy aseth / na veȝough temtijs dygnas / gans gow ha gans scherewneth (PA52)

Preterite

 • Dew ȝen crist a ȝanvonas / ȝe berna boys ha dewas / an keth rena a spedyas / han soper a ve paris (PA42)
 • ha ihesus a worȝebys / am scudel dybbry a wra / gwef vyth pan veva genys / a dor y vam ȝen bysma (PA43)
 • yn meth crist yn nos haneth / kyns ys boys colyek clewys / pedyr te am nagh tergweth / bythqueth arluth na vef ȝys (PA49)

Subjunctive

 • ynmeth pedyr ȝym na as / troys na leyff vo golhys (PA46)
 • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)
 • yn meth pedyr tan ow feth / nyth nahaff kyn fen leȝys (PA49)

bos

 • Suel a vynno bos sylwys / golsowens ow lauarow (PA2)
 • gans aga garm hag olua / ihesus crist a ve mevijs / may fynnas dijskynna / yn gwerhas ha bos genys (PA4)
 • reson prag y fe prynnys / yw ihesus crist ȝe ord(na) / yn neff y vonas tregys (PA7)
 • y vos kyllys ny vynna (PA7)
 • rag henna ȝe bob dyȝgthtya / forth a rug the vos sylwys (PA7)
 • rag bonas gonn pegh mar vur / mayn yn treȝe a ve gurys (PA8)
 • I vam pan yn drehevys / hay vos deueȝis ȝe oys (PA10)
 • a hanas y thew scrifys / bos eleth worth ȝe wyȝe (PA14)
 • Ihesus crist a leueris / y vos scryfys yn lyffrow (PA17)
 • besy yw ȝyȝ bos vuell / ha seruabyll yth seruys / manno allo an tebell / ogas ȝys bonas trylys (PA19)
 • y vos prest worth ȝe vetye / ȝe veth ȝys ha belyny (PA20)
 • scrifys yw yn leas le / yt allos y vos gorrys / kyffris seuell ha cothe (PA22)
 • Pan welas en ethewon / bos crist au cuthyll meystry (PA26)
 • ha leuerell yredy / mar teffa tus ha gweȝe / bos ȝe ȝu ȝe wull gynsy (PA27)
 • rag morogeth a vynne / ȝen Cyte ȝe vos gorthijs (PA28)
 • En scherewys a sorras / rag bonas crist honoris / ha bos y ober mar vras / ha dris an bys ol notijs (PA31)
 • rag an lahys ȝynny es / a vyn y dampnye porres / ym meȝens y forth nyn ges / may hallo bos deflam guris (PA32)
 • crist worth an goyn a warnyas / dre onan bos treson guris / arluth du y a armas / pv a yl henna bonas (PA42)
 • bos Iudas ef a woȝye / pur hager ha moloȝek / an ioul ynno re drecse / may ȝo gweth agis cronek (PA47)
 • yn meth crist yn nos haneth / kyns ys boys colyek clewys / pedyr te am nagh tergweth / bythqueth arluth na vef ȝys (PA49)
 • Mab marya mur a beyn | a woȝevy yn vrna | rag ef a woȝya yn feyn | han kyg ny vynna henna | mes y ȝenȝys o mar feyn | pub vr an trylya ȝeȝa | may ȝeth war ben y ȝewleyn | ha pesy yn ketelma
  Mab Maria meur a bayn | a wodhevi y'n eur na, | rag ev a wodhya yn fayn, | ha'n kig ny vynna henna, | mes y dhenses o mar fayn | pub eur a'n treylya dhedha, | mayth eth war benn y dhewlin | ha pesi yn kettellma:
  Mary's Son was suffering much pain at that time for he was perfectly aware (of his fate) and the flesh did not want that, but his manhood which was so perfect turned him all the time to these things, so that he went down on his knees and prayed thus: (PA54)