Da

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • hy a vyȝ gwreg ty da (CF13)
  • my ad pes worty byȝ da (CF21)
  • lemmen yn lauarow da / a the ȝe worth an dremas (PA12)
  • Del yw scrifys prest yma / adro ȝynny ganso try / mara kyll ȝe worth an da / ȝe weȝyll drok agan dry (PA21)
  • folle yn ta y whela / ys del wra lyon y pray (PA21)
  • ol en da han drok kepar / ȝe ihesu beȝens grassys (PA24)
  • wy a gyff bohosogyon / pub er warnough ow carme / pan vynnough agis honon / wy a yll gull da ȝeȝe (PA37)
  • pernys a berth yn bysma / dyspresys haneth a vyth / an deppro gans cregyans da / gober tek eff an geuyth (PA44)
  • Ihesus crist leun a bete / a leueris ȝen dowȝek / wy yv glan a bup fylte / mas nyn iough ol da na whek (PA47)

gwell

  • trehans dynar a vone / en box oll beȝens gwerthys / a vos den rag y ranne / the vohosogyon yn bys / gwel vya ys y scolye (PA36)