Den

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • An dus vas a ȝeserya / ȝeȝe gulas nef o kyllys (PA4)
  • Kyn na goff den skentyll pur / par del won lauaraff ȝys (PA8)
  • eff o crist a theth dhen leur / mab du ha den yw kyffris (PA8)
  • drey den yn peyn a calla / neffre ny vnsa moy ioy (PA21)
  • ha leuerell yredy / mar teffa tus ha gweȝe / bos ȝe ȝu ȝe wull gynsy (PA27)
  • Mur a dus ha benenas / a ierusalem yn dre / erbyn crist rag y welas / y eth ha rag y worȝye (PA29)
  • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)
  • Arte Iudas ow tryle / gwan wecor nyn geve par / ny yl den vyth amontye / myns a gollas yn chyffar (PA40)
  • Dew ȝen crist a ȝanvonas / ȝe berna boys ha dewas / an keth rena a spedyas / han soper a ve paris (PA42)