Dha

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • mar coȝes ȝe les (CF5)
 • ag ol ȝe voȝ hy a wra (CF22)
 • a hanas y thew scrifys / bos eleth worth ȝe wyȝe (PA14)
 • rag own yw ȝom desevys / ȝe droys worth meyn ȝe dochye (PA14)
 • ȝe thu ny goth thys temptye / yn neb ehan a seruys / lemmyn prest y honore (PA15)
 • yn pub gwythres ycoth thys / gorȝye ȝe ȝu hay hanow (PA17)
 • the vestry a vyth leȝys / neffre war an enevow (PA17)
 • y vos prest worth ȝe vetye / ȝe veth ȝys ha belyny (PA20)
 • Pan eȝons oll ȝe wary / ancombrys y rebea / pema yn meth crist ȝyȝy / neb a vyn ȝe guhuȝa (PA34)
 • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)

'th

 • kymmerr y ȝoȝ wrek (CF10)
 • Lemen yȝ torn my as re (CF17)
 • besy yw ȝyȝ bos vuell / ha seruabyll yth seruys / manno allo an tebell / ogas ȝys bonas trylys (PA19)
 • scrifys yw yn leas le / yt allos y vos gorrys / kyffris seuell ha cothe (PA22)
 • Kyn fallens ol me a veth / yn meth pedyr yth seruys (PA49)