Duw

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • may fo ȝe thu ȝe worthyans / ha sylwans ȝen enevow (PA1)
 • Du sur dre virtu an tas / ȝynny a ȝyttyas gweras (PA3)
 • arluth du gwyn agan bys (PA4)
 • an ioull ȝe adam kewsys / an aval te kemer tam / a vell du y fethyth gurys (PA6)
 • yn tre du ha pehadur / acord del ve kemerys (PA8)
 • eff o crist a theth dhen leur / mab du ha den yw kyffris (PA8)
 • lauar du maga del wra / neb a vynno y glewas (PA12)
 • mar sos mab du a vur brys / dijskyn ha ȝen dor ke (PA14)
 • ȝe thu ny goth thys temptye / yn neb ehan a seruys / lemmyn prest y honore (PA15)
 • yn pub gwythres ycoth thys / gorȝye ȝe ȝu hay hanow (PA17)
 • Benegas yw neb a gar / du dris pub tra vs yn bys (PA24)
 • ha leuerell yredy / mar teffa tus ha gweȝe / bos ȝe ȝu ȝe wull gynsy (PA27)
 • yn hanow du yn treȝon / benegas yw neb a the (PA30)
 • crist worth an goyn a warnyas / dre onan bos treson guris / arluth du y a armas / pv a yl henna bonas (PA42)
 • Ihesus crist a worthebys / ow tybbry genen yma / pub onan ol a ylwys / arluth du yv me hena (PA43)
 • Du a sonas an bara / ȝe rag y abestely / ow horf a ve yw henma / yn meth crist sur ragough wy (PA44)
 • gans dour gorris yn baȝon / y wolhas aga garrow / hysseas ys guregh pur wyn / dell vynna du caradow (PA45)
 • sur yma dew ȝyn parys / y a leueris whare / hen yw lour na moy ny rys / du a leueris arte (PA51)