Dydh

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • (d)evguans dyth ow penys / y speynas y gyk hay woys (PA10)
  • te na yllyth omweȝe / vn pres yn geyth na peghy (PA20)
  • en gyth o deyow hablys / may fenne ihesus sopye / gans an re yn y seruys / war an bys reȝewesse (PA41)