Edhom

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • betegyns wy ny woȝough / pan dra eȝom agan be / arluth guyr aleuersough / y a gowsys yn treȝe (PA50)