Ev

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

ev

 • ef emsettye worȝesy (CF29)
 • sense fast indella (CF41) (e)
 • eff o crist a theth dhen leur / mab du ha den yw kyffris (PA8)
 • oll y voth a ve clewys / ha kemmys a theseryas / ȝoȝo eff a ve grontis (PA9)
 • gull penans ef a pesys / henna ganso nyn io poys (PA10)
 • ha woteweth rag densys / eff an geue awell boys (PA10)
 • ihesus crist par del vynnas / ȝoȝo ef a worthebys (PA11)
 • Gans gloteny ef pan welas / cam na ylly y dolla (PA13)
 • Ihesu crist yn pow may the / ef a sawye an glevyon (PA25)
 • Del yrghys ihesus ȝeȝe / y a rug a ȝesympys / ol y voth ef del vynne (PA28)
 • ef a rug ȝeȝe yn scon / monas yn mes a lene (PA30)
 • ihesus crist a worthebys / y gowsys ef a woȝye (PA36)
 • eff (o) harlot tebel was / woteweth lader vye / ȝen eȝewon y ponyas / crist y arluth rag gwerȝe (PA38)
 • Eff a leveris ȝeȝe / pyth a vynnough why ȝe ry / ha me a ra ȝeugh spedye / ow cafos crist yredy (PA39)
 • worth ihesus ef a fecle / kepar ha pan ve hegar / yn deweth ny acordye / y golon gans y lauar (PA40)
 • pernys a berth yn bysma / dyspresys haneth a vyth / an deppro gans cregyans da / gober tek eff an geuyth (PA44)
 • Han gwyn esa war en foys / ef a rannas yn treȝa / yn meth crist hema yw goys / evough why par cheryta (PA45)
 • bos Iudas ef a woȝye / pur hager ha moloȝek / an ioul ynno re drecse / may ȝo gweth agis cronek (PA47)
 • ȝe worte vn lam beghan / y ȝeth pesy may halle / ȝy ȝas yn weth vgy a van / hag ef rag own ow crenne (PA53)

va

 • ha ihesus a worȝebys / am scudel dybbry a wra / gwef vyth pan veva genys / a dor y vam ȝen bysma (PA43)

'n

 • ha war an greyȝ my an te (CF18)
 • mar an kefyȝ in danger (CF40)
 • pan yn provas nyn io mam (PA6)
 • I vam pan yn drehevys / hay vos deueȝis ȝe oys (PA10)
 • war penakyll yn goras / dyantell ȝe eseȝa (PA13)
 • A lene yn hombronkyas / vghell war ben vn meneth (PA16)
 • grussons cusyll na go vas / rag may fo ihesus dyswris / ha kymmys y an cablas / may fe an dre (crehe)lys (PA31)
 • Arte Iudas ow tryle / gwan wecor nyn geve par / ny yl den vyth amontye / myns a gollas yn chyffar (PA40)
 • pernys a berth yn bysma / dyspresys haneth a vyth / an deppro gans cregyans da / gober tek eff an geuyth (PA44)
 • Mas lemmyn rys yv porris / batayles kyns ys coske / an geffo pows as gwyrȝyns / ha ȝoȝo pernas cleȝe (PA51)
 • Mab marya leun a ras / ȝen meneth olyff y ȝeth / hay ȝyscyplys an sewyas (PA52)
 • Mab marya mur a beyn | a woȝevy yn vrna | rag ef a woȝya yn feyn | han kyg ny vynna henna | mes y ȝenȝys o mar feyn | pub vr an trylya ȝeȝa | may ȝeth war ben y ȝewleyn | ha pesy yn ketelma
  Mab Maria meur a bayn | a wodhevi y'n eur na, | rag ev a wodhya yn fayn, | ha'n kig ny vynna henna, | mes y dhenses o mar fayn | pub eur a'n treylya dhedha, | mayth eth war benn y dhewlin | ha pesi yn kettellma:
  Mary's Son was suffering much pain at that time for he was perfectly aware (of his fate) and the flesh did not want that, but his manhood which was so perfect turned him all the time to these things, so that he went down on his knees and prayed thus: (PA54)