Gallos

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • awos a gallo na wra tra vyȝ (CF34)
 • Goȝaff paynys pan vynnas / neb na ylly gull peghes (PA3)
 • dre worȝyp crist yn urnalemmyn ny a yll gwelas (PA12)
 • Gans gloteny ef pan welas / cam na ylly y dolla (PA13)
 • Ha whath an Ioul a dewlys / towll ken maner mar calle / dre neb forth a govaytis / guȝyll ȝy gowsys tryle (PA15)
 • besy yw ȝyȝ bos vuell / ha seruabyll yth seruys / manno allo an tebell / ogas ȝys bonas trylys (PA19)
 • Rag y hyller ervyre / hay welas yn suredy (PA20)
 • te na yllyth omweȝe / vn pres yn geyth na peghy (PA20)
 • pan omsettyas ȝe demptye / guȝyll pegh neb na ylly (PA20)
 • Del yw scrifys prest yma / adro ȝynny ganso try / mara kyll ȝe worth an da / ȝe weȝyll drok agan dry (PA21)
 • drey den yn peyn a calla / neffre ny vnsa moy ioy (PA21)
 • ha ganso kynfes tewlys / te a yll seuell arte (PA22)
 • rag an lahys ȝynny es / a vyn y dampnye porres / ym meȝens y forth nyn ges / may hallo bos deflam guris (PA32)
 • wy a gyff bohosogyon / pub er warnough ow carme / pan vynnough agis honon / wy a yll gull da ȝeȝe (PA37)
 • Wh(are) y s(or)ras Iudas / ny gewsy dre geryte / (lemen) rag cafos ran vras / an pencon mar a calle (PA38)
 • Arte Iudas ow tryle / gwan wecor nyn geve par / ny yl den vyth amontye / myns a gollas yn chyffar (PA40)
 • yn meth crist yn nos haneth / golyough ha pesough ow ȝas / may hallough mos ȝy aseth / na veȝough temtijs dygnas / gans gow ha gans scherewneth (PA52)
 • ȝe worte vn lam beghan / y ȝeth pesy may halle / ȝy ȝas yn weth vgy a van / hag ef rag own ow crenne (PA53)

Present-future

 • crist worth an goyn a warnyas / dre onan bos treson guris / arluth du y a armas / pv a yl henna bonas (PA42)

noun

 • scrifys yw yn leas le / yt allos y vos gorrys / kyffris seuell ha cothe (PA22)