Godhav

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • Goȝaff paynys pan vynnas / neb na ylly gull peghes (PA3)
  • A(n) peynys a wotheuys / ny ve ragtho y honan (PA6)
  • hag a woȝaffo yn whar / ȝoȝo kymmys vs ordnys / bo clevas bo peth kescar / po dre breson presonys (PA24)
  • Mab marya mur a beyn | a woȝevy yn vrna | rag ef a woȝya yn feyn | han kyg ny vynna henna | mes y ȝenȝys o mar feyn | pub vr an trylya ȝeȝa | may ȝeth war ben y ȝewleyn | ha pesy yn ketelma
    Mab Maria meur a bayn | a wodhevi y'n eur na, | rag ev a wodhya yn fayn, | ha'n kig ny vynna henna, | mes y dhenses o mar fayn | pub eur a'n treylya dhedha, | mayth eth war benn y dhewlin | ha pesi yn kettellma:
    Mary's Son was suffering much pain at that time for he was perfectly aware (of his fate) and the flesh did not want that, but his manhood which was so perfect turned him all the time to these things, so that he went down on his knees and prayed thus: (PA54)