Godhvos

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

Pres-fut

  • 2s coȝes (CF5)

Texts:

  • mar coȝes ȝe les (CF5)
  • Kyn na goff den skentyll pur / par del won lauaraff ȝys (PA8)
  • ihesus crist a worthebys / y gowsys ef a woȝye (PA36)
  • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)
  • bos Iudas ef a woȝye / pur hager ha moloȝek / an ioul ynno re drecse / may ȝo gweth agis cronek (PA47)
  • betegyns wy ny woȝough / pan dra eȝom agan be / arluth guyr aleuersough / y a gowsys yn treȝe (PA50)