Goos

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • (d)evguans dyth ow penys / y speynas y gyk hay woys (PA10)
  • Han gwyn esa war en foys / ef a rannas yn treȝa / yn meth crist hema yw goys / evough why par cheryta (PA45)