Gul

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

Gwruthyl: to act:

 • Aban golste worty hy | ha gruthyl dres ov defen
  A-ban gols'ta orti hi | ha gwruthyl dres ow difen
  Because thou hearkenedst to her | And to act beyond my prohibition (OM269-70)

Attestations

Pres-fut

 • ag ol ȝe voȝ hy a wra (CF22)
 • lauar ȝoȝo gwra mar mennyȝ (CF33)
 • ȝys dregyn ny wra (CF39)
 • lauar du maga del wra / neb a vynno y glewas (PA12)
 • ha me ad wra arluth bras / ow honore mar mynnyth (PA16)
 • folle yn ta y whela / ys del wra lyon y pray (PA21)
 • Eff a leveris ȝeȝe / pyth a vynnough why ȝe ry / ha me a ra ȝeugh spedye / ow cafos crist yredy (PA39)
 • yfons vnver yn treȝe / kepar ha del wovyny / xxx (leg. dek warn ugens) a vone / yn vn payment y wrens ry (PA39)
 • ha ihesus a worȝebys / am scudel dybbry a wra / gwef vyth pan veva genys / a dor y vam ȝen bysma (PA43)
 • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)

Imperfect

 • Ihesu crist yn pow a dro / pub eroll pregoth a wre (PA23)
 • ow care eȝomogyon / hag a neȝe na wre vry / rag henna an vuscogyon / orto a borȝas avy (PA26)
 • yfons vnver yn treȝe / kepar ha del wovyny / xxx (leg. dek warn ugens) a vone / yn vn payment y wrens ry (PA39)

Preterite

 • rag henna ȝe bob dyȝgthtya / forth a rug the vos sylwys (PA7)
 • y wreg ȝe re a neȝe / mos ȝen dre ha degylmy / an asen ha dry ganse (PA27)
 • Del yrghys ihesus ȝeȝe / y a rug a ȝesympys / ol y voth ef del vynne (PA28)
 • ef a rug ȝeȝe yn scon / monas yn mes a lene (PA30)
 • grussons cusyll na go vas / rag may fo ihesus dyswris / ha kymmys y an cablas / may fe an dre (crehe)lys (PA31)
 • gans dour gorris yn baȝon / y wolhas aga garrow / hysseas ys guregh pur wyn / dell vynna du caradow (PA45)
 • In meth crist a ban rug ȝeugh / ternoth fernoth ow holye / daver vyth wy ny ȝecsyugh / ȝe worre trevyth ynne (PA50)

Conditional

 • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)

Pres-subj

 • awos a gallo na wra tra vyȝ (CF34)

Imperative

 • Mars sos mab du leun a ras / an veyn ma gura bara ȝis (PA11)
 • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)

VN

 • mar aȝ herg ȝys gul nep tra (CF31)
 • Goȝaff paynys pan vynnas / neb na ylly gull peghes (PA3)
 • gull penans ef a pesys / henna ganso nyn io poys (PA10)
 • pan omsettyas ȝe demptye / guȝyll pegh neb na ylly (PA20)
 • Del yw scrifys prest yma / adro ȝynny ganso try / mara kyll ȝe worth an da / ȝe weȝyll drok agan dry (PA21)
 • Pan welas en ethewon / bos crist au cuthyll meystry (PA26)
 • ha leuerell yredy / mar teffa tus ha gweȝe / bos ȝe ȝu ȝe wull gynsy (PA27)
 • wy a gyff bohosogyon / pub er warnough ow carme / pan vynnough agis honon / wy a yll gull da ȝeȝe (PA37)

VA

 • an ioull ȝe adam kewsys / an aval te kemer tam / a vell du y fethyth gurys (PA6)
 • rag bonas gonn pegh mar vur / mayn yn treȝe a ve gurys (PA8)
 • Ha whath an Ioul a dewlys / towll ken maner mar calle / dre neb forth a govaytis / guȝyll ȝy gowsys tryle (PA15)
 • En gusyl o may fe dris / ȝe rag crist pehadur(es) / ol ȝy voth may rollo bres / a neȝy del ve ȝe gres (PA32)
 • rag an lahys ȝynny es / a vyn y dampnye porres / ym meȝens y forth nyn ges / may hallo bos deflam guris (PA32)
 • corf ihesus rag comfortye / gures pur sur o yredy / Iudas scharyoth ascable / ha gans mur a falsury (PA35)
 • crist worth an goyn a warnyas / dre onan bos treson guris / arluth du y a armas / pv a yl henna bonas (PA42)