Hemma

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • Du a sonas an bara / ȝe rag y abestely / ow horf a ve yw henma / yn meth crist sur ragough wy (PA44)
  • Han gwyn esa war en foys / ef a rannas yn treȝa / yn meth crist hema yw goys / evough why par cheryta (PA45)