Henna

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • rag henna gorȝyn neffra / ihesus neb agan pernas (PA5)
 • rag henna ȝe bob dyȝgthtya / forth a rug the vos sylwys (PA7)
 • gull penans ef a pesys / henna ganso nyn io poys (PA10)
 • Han ioull henna pan glewas / y demptye a brederys (PA11)
 • rag comfort yw henna ȝys (PA22)
 • ow care eȝomogyon / hag a neȝe na wre vry / rag henna an vuscogyon / orto a borȝas avy (PA26)
 • crist worth an goyn a warnyas / dre onan bos treson guris / arluth du y a armas / pv a yl henna bonas (PA42)
 • sur yma dew ȝyn parys / y a leueris whare / hen yw lour na moy ny rys / du a leueris arte (PA51) -henn
 • Mab marya mur a beyn | a woȝevy yn vrna | rag ef a woȝya yn feyn | han kyg ny vynna henna | mes y ȝenȝys o mar feyn | pub vr an trylya ȝeȝa | may ȝeth war ben y ȝewleyn | ha pesy yn ketelma
  Mab Maria meur a bayn | a wodhevi y'n eur na, | rag ev a wodhya yn fayn, | ha'n kig ny vynna henna, | mes y dhenses o mar fayn | pub eur a'n treylya dhedha, | mayth eth war benn y dhewlin | ha pesi yn kettellma:
  Mary's Son was suffering much pain at that time for he was perfectly aware (of his fate) and the flesh did not want that, but his manhood which was so perfect turned him all the time to these things, so that he went down on his knees and prayed thus: (PA54)