Hwi

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • wy abys a levn golon (PA1)
  • wy a gyff bohosogyon / pub er warnough ow carme / pan vynnough agis honon / wy a yll gull da ȝeȝe (PA37)
  • Eff a leveris ȝeȝe / pyth a vynnough why ȝe ry / ha me a ra ȝeugh spedye / ow cafos crist yredy (PA39)
  • Du a sonas an bara / ȝe rag y abestely / ow horf a ve yw henma / yn meth crist sur ragough wy (PA44)
  • Han gwyn esa war en foys / ef a rannas yn treȝa / yn meth crist hema yw goys / evough why par cheryta (PA45)
  • Ihesus crist leun a bete / a leueris ȝen dowȝek / wy yv glan a bup fylte / mas nyn iough ol da na whek (PA47)
  • betegyns wy ny woȝough / pan dra eȝom agan be / arluth guyr aleuersough / y a gowsys yn treȝe (PA50)