Jy

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • my ad pes worty byȝ da (CF21)
  • mar aȝ herg ȝys gul nep tra (CF31)

'th

  • ha me ad wra arluth bras / ow honore mar mynnyth (PA16)
  • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)
  • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)
  • yn meth pedyr tan ow feth / nyth nahaff kyn fen leȝys (PA49)