Kavos

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

Pres-fut

  • mar an kefyȝ in danger (CF40)
  • wy a gyff bohosogyon / pub er warnough ow carme / pan vynnough agis honon / wy a yll gull da ȝeȝe (PA37)

Preterite

  • crist a gafas gorkorian / yn templys a berth yn dre (PA30)

VN

  • ha gassy ȝe gafus hy boȝ (CF24)
  • Wh(are) y s(or)ras Iudas / ny gewsy dre geryte / (lemen) rag cafos ran vras / an pencon mar a calle (PA38)
  • Eff a leveris ȝeȝe / pyth a vynnough why ȝe ry / ha me a ra ȝeugh spedye / ow cafos crist yredy (PA39)

VA

  • lemmyn rag pobyll an bys / pan vons y kefis mar wan (PA6)