Krist

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • gans aga garm hag olua / ihesus crist a ve mevijs (PA4)
 • Ihesu crist mur gerense / ȝe vab den a ȝysweȝas (PA5)
 • reson prag y fe prynnys / yw ihesus crist ȝe ord(na) / yn neff y vonas tregys (PA7)
 • eff o crist a theth dhen leur / mab du ha den yw kyffris (PA8)
 • ihesus crist par del vynnas / ȝoȝo ef a worthebys (PA11)
 • dre worȝyp crist yn urna / lemmyn ny a yll gwelas (PA12)
 • An ioul ȝe grist a gewsys / yn delma rag y demptya (PA14)
 • Ihesus crist a leueris (PA15)
 • Ihesus crist a leueris / y vos scryfys yn lyffrow (PA17)
 • crist mab an arluth vghell / y demptye pan prederis (PA19)
 • Ihesu crist yn pow a dro / pub eroll pregoth a wre (PA23)
 • Ihesu crist yn pow may the / ef a sawye an glevyon (PA25)
 • mar pesy a leun golon / whare sawijs y feȝe / del vynna crist y honon (PA25)
 • Pan welas en ethewon / bos crist au cuthyll meystry (PA26)
 • Mur a dus ha benenas / a ierusalem yn dre / erbyn crist rag y welas / y eth ha rag y worȝye (PA29)
 • crist a gafas gorkorian / yn templys a berth yn dre (PA30)
 • En scherewys a sorras / rag bonas crist honoris / ha bos y ober mar vras / ha dris an bys ol notijs (PA31)
 • En gusyl o may fe dris / ȝe rag crist pehadur(es) / ol ȝy voth may rollo bres / a neȝy del ve ȝe gres (PA32)
 • Then tyller crist re dethye / han eȝewon o dygnas / I ȝesa an venyn ganse / paris ens ȝy huhuȝas (PA33)
 • Pan eȝons oll ȝe wary / ancombrys y rebea / pema yn meth crist ȝyȝy / neb a vyn ȝe guhuȝa (PA34)
 • Benyn dyr vur cheryte / y box ryche leun a yly / a vgh crist rag y vntye / hy a vynnas y derry (PA35)
 • ihesus crist a worthebys / y gowsys ef a woȝye (PA36)
 • eff (o) harlot tebel was / woteweth lader vye / ȝen eȝewon y ponyas / crist y arluth rag gwerȝe (PA38)
 • Eff a leveris ȝeȝe / pyth a vynnough why ȝe ry / ha me a ra ȝeugh spedye / ow cafos crist yredy (PA39)
 • Gans iudas del o tewlys / drey ihesus sur del vynne / gans crist y tho cowethys / byth nyn gens y coweȝe (PA41)
 • Dew ȝen crist a ȝanvonas / ȝe berna boys ha dewas / an keth rena a spedyas / han soper a ve paris (PA42)
 • crist worth an goyn a warnyas / dre onan bos treson guris / arluth du y a armas / pv a yl henna bonas (PA42)
 • Ihesus crist a worthebys / ow tybbry genen yma / pub onan ol a ylwys / arluth du yv me hena (PA43)
 • Du a sonas an bara / ȝe rag y abestely / ow horf a ve yw henma / yn meth crist sur ragough wy (PA44)
 • Han gwyn esa war en foys / ef a rannas yn treȝa / yn meth crist hema yw goys / evough why par cheryta (PA45)
 • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)
 • Ihesus crist leun a bete / a leueris ȝen dowȝek / wy yv glan a bup fylte / mas nyn iough ol da na whek (PA47)
 • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)
 • yn meth crist yn nos haneth / kyns ys boys colyek clewys / pedyr te am nagh tergweth / bythqueth arluth na vef ȝys (PA49)
 • In meth crist a ban rug ȝeugh / ternoth fernoth ow holye / daver vyth wy ny ȝecsyugh / ȝe worre trevyth ynne (PA50)
 • yn meth crist yn nos haneth / golyough ha pesough ow ȝas / may hallough mos ȝy aseth / na veȝough temtijs dygnas / gans gow ha gans scherewneth (PA52)
 • Pedyr androw ha Iowan / yn meth crist deugh holyough ve / bys yn meneth ha me gwan / trystyns vs worth ow bluȝye (PA53)