Leverel

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • pur wyr a lauara (CF15)
 • lauar ȝesy byȝ ny venna (CF32)
 • lauar ȝoȝo gwra mar mennyȝ (CF33)
 • Kyn na goff den skentyll pur / par del won lauaraff ȝys (PA8)
 • ha ȝoȝo y tysqueȝas / cals meyn hay leuerys (PA11)
 • Ihesus crist a leueris (PA15)
 • Ihesus crist a leueris / y vos scryfys yn lyffrow (PA17)
 • ha leuerell yredy / mar teffa tus ha gweȝe / bos ȝe ȝu ȝe wull gynsy (PA27)
 • Iudas fals a leuerys / trehans dynar a vone / en box oll beȝens gwerthys (PA36)
 • Eff a leveris ȝeȝe / pyth a vynnough why ȝe ry / ha me a ra ȝeugh spedye / ow cafos crist yredy (PA39)
 • Ihesus crist leun a bete / a leueris ȝen dowȝek / wy yv glan a bup fylte / mas nyn iough ol da na whek (PA47)
 • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)
 • betegyns wy ny woȝough / pan dra eȝom agan be / arluth guyr aleuersough / y a gowsys yn treȝe (PA50)
 • sur yma dew ȝyn parys / y a leueris whare / hen yw lour na moy ny rys / du a leueris arte (PA51)