My

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • Lemen yȝ torn my as re (CF17)
  • ha war an greyȝ my an te (CF18)
  • my ad pes worty byȝ da (CF21)
  • ha me ad wra arluth bras / ow honore mar mynnyth (PA16)
  • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)
  • Na thegough sor yn golon / war neb a vyn ow sawye / ow thermyn a the yn scon / genough me nvm byth trege (PA37)
  • Eff a leveris ȝeȝe / pyth a vynnough why ȝe ry / ha me a ra ȝeugh spedye / ow cafos crist yredy (PA39)
  • Ihesus crist a worthebys / ow tybbry genen yma / pub onan ol a ylwys / arluth du yv me hena (PA43)
  • Kyn fallens ol me a veth / yn meth pedyr yth seruys (PA49)
  • Pedyr androw ha Iowan / yn meth crist deugh holyough ve / bys yn meneth ha me gwan / trystyns vs worth ow bluȝye (PA53)