Mynnes

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

Pres-fut

 • ny vyn mernans ov gueles | yma orth ov goheles | drefen ov boys anhethek
  Ny vynn mernans ow gweles | Yma orth ow goheles | drefenn ow bos anheudhek
  Death will not see me | It is avoiding me | Because of my being loathsome (BM3070-2)

Preterite

 • Gans gloteny ef pan welas | cam na ylly y dolla | en tebell el a vynnas | yn ken maner y demptye
  Gans glotni ev pan welas | kamm na ylli y dolla, | an tebel-el a vynnas | yn ken maner y demptya.
  When he saw that he could not trick him at all with gluttony, the evil angel decided to tempt him in another way. (PA13)
 • y box ryche leun a yly | a vgh crist rag y vntye | hy a vynnas y derry
  hy boks rych leun a eli | a-ugh Krist rag y untya | hi a vynnas y derri
  she wanted to break her rich box of perfume over christ to anoint him (PA35) in the moment

Conditional

 • Mur yv sur ov galarov | ha feynt off heb feladov | mensen cafus dyweth tek
  Meur yw sur ow galarow | ha faynt ov heb falladow | mynnsen kavoes diwedh teg
  Great surely are my sorrows | And faint am I without fail | I would fain have a fair end (BM3067-9)

Personification

 • ny vyn mernans ov gueles | yma orth ov goheles | drefen ov boys anhethek
  Ny vynn mernans ow gweles | Yma orth ow goheles | drefenn ow bos anheudhek
  Death will not see me | It is avoiding me | Because of my being loathsome (BM3070-2)

Attestations

Pres-fut

 • lauar ȝesy byȝ ny venna (CF32)
 • lauar ȝoȝo gwra mar mennyȝ (CF33)
 • ha me ad wra arluth bras / ow honore mar mynnyth (PA16)
 • rag an lahys ȝynny es / a vyn y dampnye porres / ym meȝens y forth nyn ges / may hallo bos deflam guris (PA32)
 • Pan eȝons oll ȝe wary / ancombrys y rebea / pema yn meth crist ȝyȝy / neb a vyn ȝe guhuȝa (PA34)
 • Na thegough sor yn golon / war neb a vyn ow sawye / ow thermyn a the yn scon / genough me nvm byth trege (PA37)
 • wy a gyff bohosogyon / pub er warnough ow carme / pan vynnough agis honon / wy a yll gull da ȝeȝe (PA37)
 • Eff a leveris ȝeȝe / pyth a vynnough why ȝe ry / ha me a ra ȝeugh spedye / ow cafos crist yredy (PA39)

Imperfect

 • y vos kyllys ny vynna (PA7)
 • mar pesy a leun golon / whare sawijs y feȝe / del vynna crist y honon (PA25)
 • Del yrghys ihesus ȝeȝe / y a rug a ȝesympys / ol y voth ef del vynne (PA28)
 • rag morogeth a vynne / ȝen Cyte ȝe vos gorthijs (PA28)
 • Gans iudas del o tewlys / drey ihesus sur del vynne / gans crist y tho cowethys / byth nyn gens y coweȝe (PA41)
 • en gyth o deyow hablys / may fenne ihesus sopye / gans an re yn y seruys / war an bys reȝewesse (PA41)
 • gans dour gorris yn baȝon / y wolhas aga garrow / hysseas ys guregh pur wyn / dell vynna du caradow (PA45)

Preterite

 • Goȝaff paynys pan vynnas / neb na ylly gull peghes (PA3)
 • gans aga garm hag olua / ihesus crist a ve mevijs / may fynnas dijskynna / yn gwerhas ha bos genys (PA4)
 • ihesus crist par del vynnas / ȝoȝo ef a worthebys (PA11)
 • en tebell el a vynnas / yn ken maner y demptye (PA13)
 • Benyn dyr vur cheryte / y box ryche leun a yly / a vgh crist rag y vntye / hy a vynnas y derry (PA35)

Pres-subj

 • Suel a vynno bos sylwys / golsowens ow lauarow (PA2)
 • lauar du maga del wra / neb a vynno y glewas (PA12)
 • Mab marya mur a beyn | a woȝevy yn vrna | rag ef a woȝya yn feyn | han kyg ny vynna henna | mes y ȝenȝys o mar feyn | pub vr an trylya ȝeȝa | may ȝeth war ben y ȝewleyn | ha pesy yn ketelma
  Mab Maria meur a bayn | a wodhevi y'n eur na, | rag ev a wodhya yn fayn, | ha'n kig ny vynna henna, | mes y dhenses o mar fayn | pub eur a'n treylya dhedha, | mayth eth war benn y dhewlin | ha pesi yn kettellma:
  Mary's Son was suffering much pain at that time for he was perfectly aware (of his fate) and the flesh did not want that, but his manhood which was so perfect turned him all the time to these things, so that he went down on his knees and prayed thus: (PA54)