Nag

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • ha war an greyȝ my an te / nag usy far (CF18-19)
 • kam na veȝo (CF30)
 • Goȝaff paynys pan vynnas / neb na ylly gull peghes (PA3)
 • Kyn na goff den skentyll pur / par del won lauaraff ȝys (PA8)
 • Gans gloteny ef pan welas / cam na ylly y dolla (PA13)
 • besy yw ȝyȝ bos vuell / ha seruabyll yth seruys / manno allo an tebell / ogas ȝys bonas trylys (PA19)
 • te na yllyth omweȝe / vn pres yn geyth na peghy (PA20) (ny?)
 • pan omsettyas ȝe demptye / guȝyll pegh neb na ylly (PA20)
 • degis na ve ȝe worto / gulas nef (h)a roys ȝe gen re (PA23)
 • ow care eȝomogyon / hag a neȝe na wre vry / rag henna an vuscogyon / orto a borȝas avy (PA26)
 • grussons cusyll na go vas / rag may fo ihesus dyswris / ha kymmys y an cablas / may fe an dre (crehe)lys (PA31)
 • yn meth crist yn nos haneth / kyns ys boys colyek clewys / pedyr te am nagh tergweth / bythqueth arluth na vef ȝys (PA49)
 • yn meth crist yn nos haneth / golyough ha pesough ow ȝas / may hallough mos ȝy aseth / na veȝough temtijs dygnas / gans gow ha gans scherewneth (PA52)

Imperative

 • Gans ioul kyn fy temptijs / anoȝo na ro dymme (PA22)
 • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)
 • Na thegough sor yn golon / war neb a vyn ow sawye / ow thermyn a the yn scon / genough me nvm byth trege (PA37)
 • ynmeth pedyr ȝym na as / troys na leyff vo golhys (PA46)

Nor

 • dal na boȝar ny ase / nag omlanar na gonon / na claff vyth ow crowethe (PA25)
 • ynmeth pedyr ȝym na as / troys na leyff vo golhys (PA46)
 • Ihesus crist leun a bete / a leueris ȝen dowȝek / wy yv glan a bup fylte / mas nyn iough ol da na whek (PA47)

Na = neb

 • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)