Neb

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • mar aȝ herg ȝys gul nep tra (CF31)
 • ȝe thu ny goth thys temptye / yn neb ehan a seruys / lemmyn prest y honore (PA15)
 • Ha whath an Ioul a dewlys / towll ken maner mar calle / dre neb forth a govaytis / guȝyll ȝy gowsys tryle (PA15)

Pronoun

 • Goȝaff paynys pan vynnas / neb na ylly gull peghes (PA3)
 • rag henna gorȝyn neffra / ihesus neb agan pernas (PA5)
 • lauar du maga del wra / neb a vynno y glewas (PA12)
 • pan omsettyas ȝe demptye / guȝyll pegh neb na ylly (PA20)
 • Benegas yw neb a gar / du dris pub tra vs yn bys (PA24)
 • yn hanow du yn treȝon / benegas yw neb a the (PA30)
 • Pan eȝons oll ȝe wary / ancombrys y rebea / pema yn meth crist ȝyȝy / neb a vyn ȝe guhuȝa (PA34)
 • Na thegough sor yn golon / war neb a vyn ow sawye / ow thermyn a the yn scon / genough me nvm byth trege (PA37)

Neb = na

 • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)


Neb missing

 • pernys a berth yn bysma / dyspresys haneth a vyth / an deppro gans cregyans da / gober tek eff an geuyth (PA44)