Ni

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • Du sur dre virtu an tas / ȝynny a ȝyttyas gweras (PA3)
  • dre worȝyp crist yn urnalemmyn ny a yll gwelas (PA12)
  • Del yw scrifys prest yma / adro ȝynny ganso try / mara kyll ȝe worth an da / ȝe weȝyll drok agan dry (PA21)
  • rag an lahys ȝynny es / a vyn y dampnye porres / ym meȝens y forth nyn ges / may hallo bos deflam guris (PA32)

'gan

  • rag henna gorȝyn neffra / ihesus neb agan pernas (PA5)
  • betegyns wy ny woȝough / pan dra eȝom agan be / arluth guyr aleuersough / y a gowsys yn treȝe (PA50)