Ny(ns)

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • sconya ȝys ny vek (CF11)
 • lauar ȝesy byȝ ny venna (CF32)
 • awos a gallo na wra tra vyȝ (CF34)
 • ȝys dregyn ny wra (CF39)
 • A(n) peynys a wotheuys / ny ve ragtho y honan (PA6)
 • pan yn provas nyn io mam (PA6)
 • y vos kyllys ny vynna (PA7)
 • gull penans ef a pesys / henna ganso nyn io poys (PA10)
 • Mab den heb ken ys bara / nyn geuas ol y vewnans (PA12)
 • ȝe thu ny goth thys temptye / yn neb ehan a seruys / lemmyn prest y honore (PA15)
 • drey den yn peyn a calla / neffre ny vnsa moy ioy (PA21)
 • dal na boȝar ny ase / nag omlanar na gonon / na claff vyth ow crowethe (PA25)
 • rag an lahys ȝynny es / a vyn y dampnye porres / ym meȝens y forth nyn ges / may hallo bos deflam guris (PA32)
 • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)
 • Na thegough sor yn golon / war neb a vyn ow sawye / ow thermyn a the yn scon / genough me nvm byth trege (PA37)
 • Wh(are) y s(or)ras Iudas / ny gewsy dre geryte / (lemen) rag cafos ran vras / an pencon mar a calle (PA38)
 • Arte Iudas ow tryle / gwan wecor nyn geve par / ny yl den vyth amontye / myns a gollas yn chyffar (PA40)
 • worth ihesus ef a fecle / kepar ha pan ve hegar / yn deweth ny acordye / y golon gans y lauar (PA40)
 • Gans iudas del o tewlys / drey ihesus sur del vynne / gans crist y tho cowethys / byth nyn gens y coweȝe (PA41)
 • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)
 • Ihesus crist leun a bete / a leueris ȝen dowȝek / wy yv glan a bup fylte / mas nyn iough ol da na whek (PA47)
 • yn meth pedyr tan ow feth / nyth nahaff kyn fen leȝys (PA49)
 • In meth crist a ban rug ȝeugh / ternoth fernoth ow holye / daver vyth wy ny ȝecsyugh / ȝe worre trevyth ynne (PA50)
 • betegyns wy ny woȝough / pan dra eȝom agan be / arluth guyr aleuersough / y a gowsys yn treȝe (PA50)
 • sur yma dew ȝyn parys / y a leueris whare / hen yw lour na moy ny rys / du a leueris arte (PA51)