Peder

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • Henna pedyr a sconyas / ihesus ȝe wolhy y dreys (PA46)
  • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)
  • ynmeth pedyr ȝym na as / troys na leyff vo golhys (PA46)
  • Kyn fallens ol me a veth / yn meth pedyr yth seruys (PA49)
  • yn meth crist yn nos haneth / kyns ys boys colyek clewys / pedyr te am nagh tergweth / bythqueth arluth na vef ȝys (PA49)
  • yn meth pedyr tan ow feth / nyth nahaff kyn fen leȝys (PA49)
  • Pedyr androw ha Iowan / yn meth crist deugh holyough ve / bys yn meneth ha me gwan / trystyns vs worth ow bluȝye (PA53)