Pesi

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • my ad pes worty byȝ da (CF21)
  • wy abys a levn golon (PA1)
  • Ragon y pesys y das / oll y sorr may fe gevys (PA9)
  • mar pesy a leun golon / whare sawijs y feȝe / del vynna crist y honon (PA25)
  • yn meth crist yn nos haneth / golyough ha pesough ow ȝas / may hallough mos ȝy aseth / na veȝough temtijs dygnas / gans gow ha gans scherewneth (PA52)
  • ȝe worte vn lam beghan / y ȝeth pesy may halle / ȝy ȝas yn weth vgy a van / hag ef rag own ow crenne (PA53)