Prest

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • ȝe thu ny goth thys temptye / yn neb ehan a seruys / lemmyn prest y honore (PA15)
  • y vos prest worth ȝe vetye / ȝe veth ȝys ha belyny (PA20)
  • Del yw scrifys prest yma / adro ȝynny ganso try / mara kyll ȝe worth an da / ȝe weȝyll drok agan dry (PA21)