Rag

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

Make something for someone can use rag:

 • yn dor my a vyn palas | tol may fo ynno cuthys | hay wul hyr ha doun ragtho
  Y'n dor my a vynn palas | toll may fo ynno kudhys | ha'y wul hir ha down ragdho.
  In the earth I will dig | A hole, that he may be covered in it; | And make it long and deep for him (OM865-7)

Because:

 • Rag ty the gola worty | ha tolle the bryes len
  Rag ty dhe gola orti | ha tolla dha bries len
  Because thou hast hearkened to her | And deceived thy faithful spouse (OM293-4)

skeusi rag 'to escape from':

 • pysk ragof ny wra skvsy
  Pysk ragov ny wra skeusi
  A fish from me shall not escape (OM139)

kudha rag 'hide from':

 • ragos yth yth the gvthe
  ragos yth yth dhe gudha
  I went to hide before thee (OM260)

Attestations

ragdho

 • A(n) peynys a wotheuys / ny ve ragtho y honan (PA6)

ragon

 • Ragon menough rebekis / ha dyspresijs yn harow (PA2)
 • Ragon y pesys y das / oll y sorr may fe gevys (PA9)

ragowgh

 • Du a sonas an bara / ȝe rag y abestely / ow horf a ve yw henma / yn meth crist sur ragough wy (PA44)

rag

 • rag flog yw ha gensy soȝ (CF23)
 • Pehadoryon rag perna / o desevijs dre satnas (PA5)
 • rag henna gorȝyn neffra / ihesus neb agan pernas (PA5)
 • lemmyn rag pobyll an bys / pan vons y kefis mar wan (PA6)
 • rag henna ȝe bob dyȝgthtya / forth a rug the vos sylwys (PA7)
 • rag bonas gonn pegh mar vur / mayn yn treȝe a ve gurys (PA8)
 • ha woteweth rag densys / eff an geue awell boys (PA10)
 • An ioul ȝe grist a gewsys / yn delma rag y demptya (PA14)
 • rag own yw ȝom desevys / ȝe droys worth meyn ȝe dochye (PA14)
 • Rag y hyller ervyre / hay welas yn suredy (PA20)
 • rag comfort yw henna ȝys (PA22)
 • ow care eȝomogyon / hag a neȝe na wre vry / rag henna an vuscogyon / orto a borȝas avy (PA26)
 • an asen a ve kerghys / war neȝy rag eseȝe / dyllas pan a ve gorrys (PA28)
 • rag morogeth a vynne / ȝen Cyte ȝe vos gorthijs (PA28)
 • Mur a dus ha benenas / a ierusalem yn dre / erbyn crist rag y welas / y eth ha rag y worȝye (PA29)
 • En scherewys a sorras / rag bonas crist honoris / ha bos y ober mar vras / ha dris an bys ol notijs (PA31)
 • grussons cusyll na go vas / rag may fo ihesus dyswris / ha kymmys y an cablas / may fe an dre (crehe)lys (PA31)
 • rag an lahys ȝynny es / a vyn y dampnye porres / ym meȝens y forth nyn ges / may hallo bos deflam guris (PA32)
 • Benyn dyr vur cheryte / y box ryche leun a yly / a vgh crist rag y vntye / hy a vynnas y derry (PA35)
 • corf ihesus rag comfortye / gures pur sur o yredy / Iudas scharyoth ascable / ha gans mur a falsury (PA35)
 • trehans dynar a vone / en box oll beȝens gwerthys / a vos den rag y ranne / the vohosogyon yn bys (PA36)
 • Wh(are) y s(or)ras Iudas / ny gewsy dre geryte / (lemen) rag cafos ran vras / an pencon mar a calle (PA38)
 • eff (o) harlot tebel was / woteweth lader vye / ȝen eȝewon y ponyas / crist y arluth rag gwerȝe (PA38)
 • rag an termyn re deve / may fyth an begel kyllys / ha chechys yn tre dewle / han deves ȝe ves fijs (PA48)
 • ȝe worte vn lam beghan / y ȝeth pesy may halle / ȝy ȝas yn weth vgy a van / hag ef rag own ow crenne (PA53)