Servis

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • ȝe thu ny goth thys temptye / yn neb ehan a seruys / lemmyn prest y honore (PA15)
  • besy yw ȝyȝ bos vuell / ha seruabyll yth seruys / manno allo an tebell / ogas ȝys bonas trylys (PA19)
  • en gyth o deyow hablys / may fenne ihesus sopye / gans an re yn y seruys / war an bys reȝewesse (PA41)
  • Kyn fallens ol me a veth / yn meth pedyr yth seruys (PA49)