Ty

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • golsoug ty coweȝ 'Listen friend' (CF1)
  • ha ty a vyȝ hy (CF12)
  • an ioull ȝe adam kewsys / an aval te kemer tam / a vell du y fethyth gurys (PA6)
  • ha kymmys yn bys vs vas / yn meth an ioul te a feth (PA16)
  • te na yllyth omweȝe / vn pres yn geyth na peghy (PA20)
  • ha ganso kynfes tewlys / te a yll seuell arte (PA22)
  • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)
  • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)
  • yn meth crist yn nos haneth / kyns ys boys colyek clewys / pedyr te am nagh tergweth / bythqueth arluth na vef ȝys (PA49)