War

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

warnedhi

 • an asen a ve kerghys / war neȝy rag eseȝe / dyllas pan a ve gorrys (PA28)

warnowgh

 • wy a gyff bohosogyon / pub er warnough ow carme / pan vynnough agis honon / wy a yll gull da ȝeȝe (PA37)

war

 • ha war an greyȝ my an te (CF18)
 • a ihesu del ve helheys / war an bys avel carow (PA2)
 • war penakyll yn goras / dyantell ȝe eseȝa (PA13)
 • A lene yn hombronkyas / vghell war ben vn meneth (PA16)
 • the vestry a vyth leȝys / neffre war an enevow (PA17)
 • war an fordh dyllas a les / a ve gurris ȝe ragthe (PA29)
 • Na thegough sor yn golon / war neb a vyn ow sawye / ow thermyn a the yn scon / genough me nvm byth trege (PA37)
 • en gyth o deyow hablys / may fenne ihesus sopye / gans an re yn y seruys / war an bys reȝewesse (PA41)
 • Han gwyn esa war en foys / ef a rannas yn treȝa / yn meth crist hema yw goys / evough why par cheryta (PA45)

warn

 • yfons vnver yn treȝe / kepar ha del wovyny / xxx (leg. dek warn ugens) a vone / yn vn payment y wrens ry (PA39)
 • Mab marya mur a beyn | a woȝevy yn vrna | rag ef a woȝya yn feyn | han kyg ny vynna henna | mes y ȝenȝys o mar feyn | pub vr an trylya ȝeȝa | may ȝeth war ben y ȝewleyn | ha pesy yn ketelma
  Mab Maria meur a bayn | a wodhevi y'n eur na, | rag ev a wodhya yn fayn, | ha'n kig ny vynna henna, | mes y dhenses o mar fayn | pub eur a'n treylya dhedha, | mayth eth war benn y dhewlin | ha pesi yn kettellma:
  Mary's Son was suffering much pain at that time for he was perfectly aware (of his fate) and the flesh did not want that, but his manhood which was so perfect turned him all the time to these things, so that he went down on his knees and prayed thus: (PA54)