Wortiwedh

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • ha woteweth rag densys / eff an geue awell boys (PA10)
  • eff (o) harlot tebel was / woteweth lader vye / ȝen eȝewon y ponyas / crist y arluth rag gwerȝe (PA38)