Y

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • Re wronte ȝeugh gras ha whans ȝe wolsowas y basconn (PA1)
 • may fo ȝe thu ȝe worthyans / ha sylwans ȝen enevow (PA1)
 • En mab dre y skyans bras / pan gemert kyg a werhas (PA3)
 • han sperys sans leun a ras / dre y ȝadder may fe guris (PA3)
 • gans y gyk agan perna (PA4)
 • A(n) peynys a wotheuys / ny ve ragtho y honan (PA6)
 • reson prag y fe prynnys / yw ihesus crist ȝe ord(na) / yn neff y vonas tregys (PA7)
 • y vos kyllys ny vynna (PA7)
 • y doull ganso o tewlys (PA7)
 • Ragon y pesys y das / oll y sorr may fe gevys (PA9)
 • gans y gorff dre beynys bras / agan pegh may fo prennys (PA9)
 • oll y voth a ve clewys / ha kemmys a theseryas / ȝoȝo eff a ve grontis (PA9)
 • I vam pan yn drehevys / hay vos deueȝis ȝe oys (PA10)
 • (d)evguans dyth ow penys / y speynas y gyk hay woys (PA10)
 • Han ioull henna pan glewas / y demptye a brederys (PA11)
 • Mab den heb ken ys bara / nyn geuas ol y vewnans (PA12)
 • lauar du maga del wra / neb a vynno y glewas (PA12)
 • Gans gloteny ef pan welas / cam na ylly y dolla (PA13)
 • en tebell el a vynnas / yn ken maner y demptye (PA13)
 • An ioul ȝe grist a gewsys / yn delma rag y demptya (PA14)
 • rag own yw ȝom desevys / ȝe droys worth meyn ȝe dochye (PA14)
 • ȝe thu ny goth thys temptye / yn neb ehan a seruys / lemmyn prest y honore (PA15)
 • Ha whath an Ioul a dewlys / towll ken maner mar calle / dre neb forth a govaytis / guȝyll ȝy gowsys tryle (PA15)
 • Ihesus crist a leueris / y vos scryfys yn lyffrow (PA17)
 • yn pub gwythres ycoth thys / gorȝye ȝe ȝu hay hanow (PA17)
 • An ioul a trylyas sperys / hag eth ȝy tyller tythy (PA18)
 • tergweyth y fe convyctijs / evn yw ȝyn y voleythy (PA18)
 • ȝe ihesu may fons parys / ȝy gomfortye yredy / an neff y fe danvenys / ȝe worth an tas eleth dy (PA18)
 • Ha satnas gans y antell / hay scherewneth hay goyntis (PA19)
 • crist mab an arluth vghell / y demptye pan prederis (PA19)
 • Rag y hyller ervyre / hay welas yn suredy (PA20)
 • y vos prest worth ȝe vetye / ȝe veth ȝys ha belyny (PA20)
 • folle yn ta y whela / ys del wra lyon y pray (PA21)
 • scrifys yw yn leas le / yt allos y vos gorrys / kyffris seuell ha cothe (PA22)
 • ha gevys may fe ȝoȝo / kyffrys y begh hay fyltye (PA23)
 • mar pesy a leun golon / whare sawijs y feȝe / del vynna crist y honon (PA25)
 • dre vraster bras yn golon / y chungfyons y ȝestrewy (PA26)
 • Dewsull blegyow pan ese / yn mysc y abestely (PA27)
 • y wreg ȝe re a neȝe / mos ȝen dre ha degylmy / an asen ha dry ganse (PA27)
 • Del yrghys ihesus ȝeȝe / y a rug a ȝesympys / ol y voth ef del vynne (PA28)
 • Mur a dus ha benenas / a ierusalem yn dre / erbyn crist rag y welas / y eth ha rag y worȝye (PA29)
 • palm ha floris kekyffris / er y byn degis a ve (PA29)
 • En scherewys a sorras / rag bonas crist honoris / ha bos y ober mar vras / ha dris an bys ol notijs (PA31)
 • En gusyl o may fe dris / ȝe rag crist pehadur(es) / ol ȝy voth may rollo bres / a neȝy del ve ȝe gres (PA32)
 • Benyn dyr vur cheryte / y box ryche leun a yly / a vgh crist rag y vntye / hy a vynnas y derry (PA35)
 • trehans dynar a vone / en box oll beȝens gwerthys / a vos den rag y ranne / the vohosogyon yn bys / gwel vya ys y scolye (PA36)
 • ihesus crist a worthebys / y gowsys ef a woȝye (PA36)
 • eff (o) harlot tebel was / woteweth lader vye / ȝen eȝewon y ponyas / crist y arluth rag gwerȝe (PA38)
 • yfons vnver yn treȝe / kepar ha del wovyny / xxx (leg. dek warn ugens) a vone / yn vn payment y wrens ry (PA39)
 • worth ihesus ef a fecle / kepar ha pan ve hegar / yn deweth ny acordye / y golon gans y lauar (PA40)
 • en gyth o deyow hablys / may fenne ihesus sopye / gans an re yn y seruys / war an bys reȝewesse (PA41)
 • ha ihesus a worȝebys / am scudel dybbry a wra / gwef vyth pan veva genys / a dor y vam ȝen bysma (PA43)
 • Du a sonas an bara / ȝe rag y abestely / ow horf a ve yw henma / yn meth crist sur ragough wy (PA44)
 • Henna pedyr a sconyas / ihesus ȝe wolhy y dreys (PA46)
 • Mab marya leun a ras / ȝen meneth olyff y ȝeth / hay ȝyscyplys an sewyas (PA52)
 • yn meth crist yn nos haneth / golyough ha pesough ow ȝas / may hallough mos ȝy aseth / na veȝough temtijs dygnas / gans gow ha gans scherewneth (PA52)
 • ȝe worte vn lam beghan / y ȝeth pesy may halle / ȝy ȝas yn weth vgy a van / hag ef rag own ow crenne (PA53)
 • Mab marya mur a beyn | a woȝevy yn vrna | rag ef a woȝya yn feyn | han kyg ny vynna henna | mes y ȝenȝys o mar feyn | pub vr an trylya ȝeȝa | may ȝeth war ben y ȝewleyn | ha pesy yn ketelma
  Mab Maria meur a bayn | a wodhevi y'n eur na, | rag ev a wodhya yn fayn, | ha'n kig ny vynna henna, | mes y dhenses o mar fayn | pub eur a'n treylya dhedha, | mayth eth war benn y dhewlin | ha pesi yn kettellma:
  Mary's Son was suffering much pain at that time for he was perfectly aware (of his fate) and the flesh did not want that, but his manhood which was so perfect turned him all the time to these things, so that he went down on his knees and prayed thus: (PA54)