Y'm beus

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • ha ty a vyȝ hy (CF12)
  • ha woteweth rag densys / eff an geue awell boys (PA10)
  • Mab den heb ken ys bara / nyn geuas ol y vewnans (PA12)
  • ha kymmys yn bys vs vas / yn meth an ioul te a feth (PA16)
  • Na thegough sor yn golon / war neb a vyn ow sawye / ow thermyn a the yn scon / genough me nvm byth trege (PA37)
  • Arte Iudas ow tryle / gwan wecor nyn geve par / ny yl den vyth amontye / myns a gollas yn chyffar (PA40)
  • pernys a berth yn bysma / dyspresys haneth a vyth / an deppro gans cregyans da / gober tek eff an geuyth (PA44)
  • betegyns wy ny woȝough / pan dra eȝom agan be / arluth guyr aleuersough / y a gowsys yn treȝe (PA50)
  • Mas lemmyn rys yv porris / batayles kyns ys coske / an geffo pows as gwyrȝyns / ha ȝoȝo pernas cleȝe (PA51)