Y(th)

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • ha ȝys y rof mowes (CF6)
 • in vrna yȝ sens ȝe ves meystres (CF35)
 • pan yn provas nyn io mam (PA6)
 • reson prag y fe prynnys / yw ihesus crist ȝe ord(na) / yn neff y vonas tregys (PA7)
 • I vam pan yn drehevys / hay vos deueȝis ȝe oys (PA10)
 • (d)evguans dyth ow penys / y speynas y gyk hay woys (PA10)
 • ha ȝoȝo y tysqueȝas / cals meyn hay leuerys (PA11)
 • war penakyll yn goras / dyantell ȝe eseȝa (PA13)
 • a vgh eglos tek yn wlas / an yset(h)va y ȝesa (PA13)
 • a hanas y thew scrifys / bos eleth worth ȝe wyȝe (PA14)
 • rag own yw ȝom desevys / ȝe droys worth meyn ȝe dochye (PA14)
 • A lene yn hombronkyas / vghell war ben vn meneth (PA16)
 • ha ȝoȝo y tysquethas / owr hag arghans gwels ha gweth (PA16)
 • yn pub gwythres ycoth thys / gorȝye ȝe ȝu hay hanow (PA17)
 • tergweyth y fe convyctijs / evn yw ȝyn y voleythy (PA18)
 • ȝe ihesu may fons parys / ȝy gomfortye yredy / an neff y fe danvenys / ȝe worth an tas eleth dy (PA18)
 • Rag y hyller ervyre / hay welas yn suredy (PA20)
 • folle yn ta y whela / ys del wra lyon y pray (PA21)
 • mar pesy a leun golon / whare sawijs y feȝe / del vynna crist y honon (PA25)
 • dre vraster bras yn golon / y chungfyons y ȝestrewy (PA26)
 • I helwys a leun golon / gans mur ioy ha lowene (PA30)
 • Then tyller crist re dethye / han eȝewon o dygnas / I ȝesa an venyn ganse / paris ens ȝy huhuȝas (PA33)
 • Wh(are) y s(or)ras Iudas / ny gewsy dre geryte / (lemen) rag cafos ran vras / an pencon mar a calle (PA38)
 • eff (o) harlot tebel was / woteweth lader vye / ȝen eȝewon y ponyas / crist y arluth rag gwerȝe (PA38)
 • yfons vnver yn treȝe / kepar ha del wovyny / xxx (leg. dek warn ugens) a vone / yn vn payment y wrens ry (PA39)
 • Gans iudas del o tewlys / drey ihesus sur del vynne / gans crist y tho cowethys / byth nyn gens y coweȝe (PA41)
 • gans dour gorris yn baȝon / y wolhas aga garrow / hysseas ys guregh pur wyn / dell vynna du caradow (PA45)
 • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)
 • Mab marya leun a ras / ȝen meneth olyff y ȝeth / hay ȝyscyplys an sewyas (PA52)
 • ȝe worte vn lam beghan / y ȝeth pesy may halle / ȝy ȝas yn weth vgy a van / hag ef rag own ow crenne (PA53)