Yn

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search

treylya yn:

 • re iovyn drok yv gyne | na venta kammen tryle | yn maner tek
  Re Iovyn, drog yw gene' | na vynn'ta kammenn trelya | yn maner teg
  By Jove, it is evil with us | That thou wilt not turn thy way | To a fair manner (PC1292-4)


Attestations

ynno

 • bos Iudas ef a woȝye / pur hager ha moloȝek / an ioul ynno re drecse / may ȝo gweth agis cronek (PA47)

ynna

 • In meth crist a ban rug ȝeugh / ternoth fernoth ow holye / daver vyth wy ny ȝecsyugh / ȝe worre trevyth ynne (PA50)

yn

 • Lemen yȝ torn my as re (CF17)
 • mar an kefyȝ in danger (CF40)
 • yn growys gans kentrow fastis / peynys bys pan ve marow (PA2)
 • gans aga garm hag olua / ihesus crist a ve mevijs / may fynnas dijskynna / yn gwerhas ha bos genys (PA4)
 • reson prag y fe prynnys / yw ihesus crist ȝe ord(na) / yn neff y vonas tregys (PA7)
 • lemmen yn lauarow da / a the ȝe worth an dremas (PA12)
 • en tebell el a vynnas / yn ken maner y demptye (PA13)
 • a vgh eglos tek yn wlas / an yset(h)va y ȝesa (PA13)
 • ȝe thu ny goth thys temptye / yn neb ehan a seruys / lemmyn prest y honore (PA15)
 • ha kymmys yn bys vs vas / yn meth an ioul te a feth (PA16)
 • Ihesus crist a leueris / y vos scryfys yn lyffrow (PA17)
 • yn pub gwythres ycoth thys / gorȝye ȝe ȝu hay hanow (PA17)
 • Ke ȝe ves omscumvnys / ȝe ȝyveyth yn tewolgow (PA17)
 • besy yw ȝyȝ bos vuell / ha seruabyll yth seruys / manno allo an tebell / ogas ȝys bonas trylys (PA19)
 • te na yllyth omweȝe / vn pres yn geyth na peghy (PA20)
 • drey den yn peyn a calla / neffre ny vnsa moy ioy (PA21)
 • scrifys yw yn leas le / yt allos y vos gorrys / kyffris seuell ha cothe (PA22)
 • Ihesu crist yn pow a dro / pub eroll pregoth a wre (PA23)
 • Benegas yw neb a gar / du dris pub tra vs yn bys (PA24)
 • Ihesu crist yn pow may the / ef a sawye an glevyon (PA25)
 • dre vraster bras yn golon / y chungfyons y ȝestrewy (PA26)
 • Mur a dus ha benenas / a ierusalem yn dre / erbyn crist rag y welas / y eth ha rag y worȝye (PA29)
 • yn hanow du yn treȝon / benegas yw neb a the (PA30)
 • crist a gafas gorkorian / yn templys a berth yn dre (PA30)
 • hedre vons y ov plentye / ihesus yn dour a scryfas / ha dre virtu an scrife / peb ȝe ves a omdennas (PA33)
 • Na thegough sor yn golon / war neb a vyn ow sawye / ow thermyn a the yn scon / genough me nvm byth trege (PA37)
 • yfons vnver yn treȝe / kepar ha del wovyny / xxx (leg. dek warn ugens) a vone / yn vn payment y wrens ry (PA39)
 • Arte Iudas ow tryle / gwan wecor nyn geve par / ny yl den vyth amontye / myns a gollas yn chyffar (PA40)
 • worth ihesus ef a fecle / kepar ha pan ve hegar / yn deweth ny acordye / y golon gans y lauar (PA40)
 • en gyth o deyow hablys / may fenne ihesus sopye / gans an re yn y seruys / war an bys reȝewesse (PA41)
 • pernys a berth yn bysma / dyspresys haneth a vyth / an deppro gans cregyans da / gober tek eff an geuyth (PA44)
 • gans dour gorris yn baȝon / y wolhas aga garrow / hysseas ys guregh pur wyn / dell vynna du caradow (PA45)
 • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)
 • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)
 • Kyn fallens ol me a veth / yn meth pedyr yth seruys (PA49)
 • yn meth crist yn nos haneth / kyns ys boys colyek clewys / pedyr te am nagh tergweth / bythqueth arluth na vef ȝys (PA49)
 • yn meth crist yn nos haneth / golyough ha pesough ow ȝas / may hallough mos ȝy aseth / na veȝough temtijs dygnas / gans gow ha gans scherewneth (PA52)
 • Pedyr androw ha Iowan / yn meth crist deugh holyough ve / bys yn meneth ha me gwan / trystyns vs worth ow bluȝye (PA53)
 • Mab marya mur a beyn | a woȝevy yn vrna | rag ef a woȝya yn feyn | han kyg ny vynna henna | mes y ȝenȝys o mar feyn | pub vr an trylya ȝeȝa | may ȝeth war ben y ȝewleyn | ha pesy yn ketelma
  Mab Maria meur a bayn | a wodhevi y'n eur na, | rag ev a wodhya yn fayn, | ha'n kig ny vynna henna, | mes y dhenses o mar fayn | pub eur a'n treylya dhedha, | mayth eth war benn y dhewlin | ha pesi yn kettellma:
  Mary's Son was suffering much pain at that time for he was perfectly aware (of his fate) and the flesh did not want that, but his manhood which was so perfect turned him all the time to these things, so that he went down on his knees and prayed thus: (PA54)