Yn-medh

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
 • ha kymmys yn bys vs vas / yn meth an ioul te a feth (PA16)
 • rag an lahys ȝynny es / a vyn y dampnye porres / ym meȝens y forth nyn ges / may hallo bos deflam guris (PA32)
 • Pan eȝons oll ȝe wary / ancombrys y rebea / pema yn meth crist ȝyȝy / neb a vyn ȝe guhuȝa (PA34)
 • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)
 • Du a sonas an bara / ȝe rag y abestely / ow horf a ve yw henma / yn meth crist sur ragough wy (PA44)
 • Han gwyn esa war en foys / ef a rannas yn treȝa / yn meth crist hema yw goys / evough why par cheryta (PA45)
 • taw pedyr te ny woȝas / yn meth crist pan dra raf ȝys / mar nyth wolhaff dre ow gras / yn nef ny veȝyth tregis (PA46)
 • ynmeth pedyr ȝym na as / troys na leyff vo golhys (PA46)
 • Kyn fallens ol me a veth / yn meth pedyr yth seruys (PA49)
 • yn meth crist yn nos haneth / kyns ys boys colyek clewys / pedyr te am nagh tergweth / bythqueth arluth na vef ȝys (PA49)
 • yn meth pedyr tan ow feth / nyth nahaff kyn fen leȝys (PA49)
 • In meth crist a ban rug ȝeugh / ternoth fernoth ow holye / daver vyth wy ny ȝecsyugh / ȝe worre trevyth ynne (PA50)
 • yn meth crist yn nos haneth / golyough ha pesough ow ȝas / may hallough mos ȝy aseth / na veȝough temtijs dygnas / gans gow ha gans scherewneth (PA52)
 • Pedyr androw ha Iowan / yn meth crist deugh holyough ve / bys yn meneth ha me gwan / trystyns vs worth ow bluȝye (PA53)