Yredi

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • ȝe ihesu may fons parys / ȝy gomfortye yredy / an neff y fe danvenys / ȝe worth an tas eleth dy (PA18)
  • ha leuerell yredy / mar teffa tus ha gweȝe / bos ȝe ȝu ȝe wull gynsy (PA27)
  • denvyth nyn ges yn meȝy / ihesus a gewsys arta / me nyth dampnyaf yredy / ha na wra na moy pegha (PA34)
  • corf ihesus rag comfortye / gures pur sur o yredy / Iudas scharyoth ascable / ha gans mur a falsury (PA35)
  • Eff a leveris ȝeȝe / pyth a vynnough why ȝe ry / ha me a ra ȝeugh spedye / ow cafos crist yredy (PA39)