Yudas Skaryoth

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • corf ihesus rag comfortye / gures pur sur o yredy / Iudas scharyoth ascable / ha gans mur a falsury (PA35)
  • Iudas fals a leuerys / trehans dynar a vone / en box oll beȝens gwerthys (PA36)
  • Wh(are) y s(or)ras Iudas / ny gewsy dre geryte / (lemen) rag cafos ran vras / an pencon mar a calle (PA38)
  • Arte Iudas ow tryle / gwan wecor nyn geve par / ny yl den vyth amontye / myns a gollas yn chyffar (PA40)
  • Gans iudas del o tewlys / drey ihesus sur del vynne / gans crist y tho cowethys / byth nyn gens y coweȝe (PA41)
  • bos Iudas ef a woȝye / pur hager ha moloȝek / an ioul ynno re drecse / may ȝo gweth agis cronek (PA47)
  • In delma crist pan wresse / ȝe iudas y leueris / te ke yn vn fystene / ȝe voth may fo colenwys (PA48)